SISTEME DE MANAGEMENT

Consultanţă în afaceri şi management

SISTEME DE MANAGEMENT

4 mai 2023 Uncategorized 0

1. Consultanţa pentru proiectarea, implementarea sistemelor de management integrate (SMI).
Certificarea acestora reprezintă cea mai bună soluţie pentru o organizaţie adeptă a conceptului de Management al Calităţii Totale şi aflată pe calea spre excelenţă.
Asocierea a două sau mai multe sisteme de management duce la constuirea unui sistem de management integrat.
Pop Consult are ca ofertă principală recomandată gama integrată de servicii:

– proiectarea, implementarea si certificarea sistemului integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;
– proiectarea, implementarea şi certificarea sistemului integrat de management calitate si siguranţa alimentului.
2. Consultanţa în gama modulară de servicii oferită este pentru proiectarea, implementarea sistemelor de management pentru un standard de referinţă ales :
– SR EN ISO 9001:2008 – SMC – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
– SR EN ISO 14001:2005 – SMM – Sisteme de management de mediu. Cerinţe
– SR OHSAS 18001:2008 – SMSSO – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe.
– SR EN ISO 22000:2005 – SA – Sisteme de management al siguranţei alimentului. Cerinţe;

3. Programul PRO-ISO – de construie a nucleului sistemului de management al calităţii oferă instrumente deosebit de valoroase pentru orice manager în conducerea afacerii lui.
Vezi detaliile ofertei Programul PRO-ISO.
4. Mentenanţa sistemelor de management proiectate, implementate si certificate este obligatorie şi de calitatea ei depinde eficacitatea şi eficienţa acestora.
Vezi detaliile privind activităţile complexe ale procesului de mentenanţă şi oferta de pachete de servicii post-certificare pentru întreţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemelor de management Mentenanţa sistemelor de management
5. Beneficiile si avantajele sistemelor de management certificate pot fi vizualizate aici de către managerii, responsabilii cu calitatea şi de fapt de oricine doreşte să înţeleagă principiile abordării integrate sau modulare a sistemelor de management.
6. Etapele realizări unui sistem de management Consultanţă – servicii şi produse:
Analiza conformităţii sistemului existent de management având ca referinţă cerinţele standardelor internaţionale ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) alese – raport de audit diagnostic sau de evaluare iniţială.
Proiectarea şi documentarea sistemului conform standardelor de referinţă – manual, proceduri de sistem, proces, operaţionale, instrucţiuni şi formulare, documente.
Instruirea personalului privind cerinţele standardelor de referinţă şi a documentelor sistemului – Curs intern ISO – suport de curs, teste, evaluare eficacitate.
Asistenţă şi consultanţă la implementarea sistemului – Rapoarte de monitorizare privind implementarea şi funcţionarea lui.
Efectuarea auditurilor interne – rapoarte de audit intern, acţiuni corective şi preventive pentru îmbunătăţire sitemului.
Asistenţă pentru realizarea „Analizei de management” cu privire la eficacitatea funcţionării sistemului – raportul de analiză efectuată de management, plan de acţiuni corective şi preventive pentru îmbunătăţire.
Asistenţă şi participare la auditurile externe de certificare/ supraveghere/ recertificare.
Efectuarea auditurile de urmărire – închiderea eventualelor neconformităţi de la auditurile externe şi implementarea procedurii privind aplicarea siglei de certificare pe documente, după oţinerea certificatului.
Mentenanţă – Asistenţă şi Consultanţă pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului – rapoarte de monitorizare, de audit, documentaţie îmbunătăţită.