RESURSE UMANE

Consultanţă în afaceri şi management

RESURSE UMANE

4 mai 2023 Uncategorized 0

Oferta generală pentru Resurse umane,  are în centru   Omul – suprema valoare în firmă !

Ea are o componenţă modulară, dar la baza ei stă  analiza  şi optimizarea  proceselor, a  fluxurilor de realizare serviciu, produs, care ne permite să  elaboram  :

 1. Organigramă, Regulament intern;
 2. Fişe de post, atribuţii generale şi specifice ISO;
 3. Criterii de performanţă a angajaţilor şi procedura de evaluare;
 4. Instruire internă ISO cu  principiile,  termenii şi cerinţele standardelor alese pentru  implementare:
  1. SR EN ISO   9001:2008 –  Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
  2. SR EN ISO 14001:2005 –  Sisteme de management de mediu. Cerinţe;
  3. SR OHSAS 18001:2008  –  Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe;
  4. SR EN ISO 22000:2005 –  Sisteme de management al siguranţei alimentului. Cerinţe.
 5. Instruire auditori interni şi de terţă  parte pentru sisteme de management cu standardul              SR EN ISO   190011:2011 –   Auditarea sistemelor de management.