PROGRAMUL C – O – T

Consultanţă în afaceri şi management

PROGRAMUL C – O – T

4 mai 2023 Uncategorized 0

Oferta Programului C-O-T   (Comunicare – Obiective – Timp)

Programul se adresează echipei de top management din cadrul unei firme şi se personalizează la nevoile acesteia.

În forma lui generală  are următoarele :

 Ø  Obiective:

1.           perfecţionarea aptitudinilor de comunicare offline,  online;

2.           îmbunătăţirea tehnicilor de planificare şi stabilire a obiectivelor;

3.           perfecţionarea aptitudinilor de gestionare a timpului şi spaţiului de lucru.

Ø  Structură: patru module:

 I Analiză diagnostic  privind  comunicarea şi gestiunea timpului ,  a  spaţiilor de lucru.

II. Instruire (10 teme) particularizate la problemele constatate în analiza diagnostic şi la cerinţele conducerii. (Comunicare offline, online, viziune, misiune, obiective, planificare strategică şi tactică, timp-agendă, organizare ergonomică a  spaţiilor de lucru).

 III. Consultanţă  individuală cu participanţii  pentru:

–         conştientizarea fiecărui participant cu punctele sale forte şi slabe şi mai ales,  cu necesitatea  dezvoltării unei gândiri şi atitudini  pozitive ;

–         îmbunătăţirea gestiunii timpului şi spaţiului propriu de lucru;

–         îmbunătăţirea comunicării în firmă.

IV. Evaluare Program  pentru conducere privind  problemele de comunicare,   cele ale managementului de timp, spaţiu din firmă şi mai ales propunerile de îmbunătăţire.

Ø  Grup ţintă este ales de către conducere şi este recomandat să fie format din top management şi responsabilii de procese.

Ø   Mod de lucru :    offline – punctul I,  online – punctele   I…IV

Produsele  concrete cu care se finalizează  PROGRAMUL C-O-T, destinat schimbării atitudinii  top managementului,  adică beneficiile lui imediate,  sunt:

Raportul de audit diagnostic, Viziunea, Misiunea, Politica, Strategia firmei pe 2 ani, Planul general al primului an,  Obiectivele pe primul an,  Planul de îmbunătăţire al spaţiilor de lucru, Structurarea omogenă, cu bune practici a agendei de timp pentru echipa de top management.

Este un program util pentru orice firmă fie în START- ul iniţial, fie în cel de optimizare, dezvoltare  a activităţilor ei.