Ergonomia spațiilor de muncă

Consultanţă în afaceri şi management

Ergonomia spațiilor de muncă

4 mai 2023 Uncategorized 0

I. Oferta de organizare ergonomică privind Sănătatea şi Securitatea Ocupaţională

Sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor

– răspundere majoră a administratorului, a întreprinzătorului !

1. Analiza locurilor de muncă şi a fluxurilor de producţie sau a serviciului prestat.

2. Inventarierea riscurilor profesionale la fiecare loc de muncă.

3. Analiza şi evaluarea riscurilor profesionale pe loc de muncă.

4. Determinarea riscurilor profesionale majore.

5. Elaborarea Manualului de Analiză şi Evaluare riscuri profesionale.

6. Elaborarea Planului de sănătate şi securitate în muncă.

II. Oferta de organizare ergonomică privind spaţiile de lucru, depozitare, de trecere şi de producţie.

Managementul eficient al resurselor si mentenanta lor – răspundere a managerului

1. Analiza proceselor şi a locurilor de muncă, a fluxurilor de producţie sau a serviciului prestat.

2. Analiza dotarilor existente si a asigurarii mentenantie lor.

3. Plan de imbunatatire a amenajarii ergonomice a birourilor, specifice pe procesele de producţie sau serviciu.

4. Plan de imbunatatire a amenajarii ergonomice a spaţiilor de depozitare, de trecere, a traseelor dintre fazele fluxurilor de realizare aproduselor sau servicilor.