Resurse Umane

Consultanţă în afaceri şi management

 Oferta generală pentru Resurse umane,  are în centru   Omul – suprema valoare în firmă !

Ea are o componenţă modulară, dar la baza ei stă  analiza  şi optimizarea  proceselor, a  fluxurilor de realizare serviciu, produs, care ne permite să  elaboram  :

           1.     Organigramă, Regulament intern;

           2.    Fişe de post, atribuţii generale şi specifice ISO;

          3.     Criterii de performanţă a angajaţilor şi procedura de evaluare; 

          4.     Instruire internă ISO cu  principiile,  termenii şi cerinţele standardelor alese pentru  implementare:

  • SR EN ISO   9001:2008 –  Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
  • SR EN ISO 14001:2005 –  Sisteme de management de mediu. Cerinţe
  • SR OHSAS 18001:2008  –  Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe.
  • SR EN ISO 22000:2005 –  Sisteme de management al siguranţei alimentului. Cerinţe;

          5.     Instruire auditori interni şi de terţă  parte pentru sisteme de management cu standardul              SR EN ISO   190011:2011 –   Auditarea sistemelor de management .