Programul PRO – ISO

Consultanţă în afaceri şi management

PDCA2

Ciclul Deming al succesului

Oferta Programului  PRO – ISO    

 (Organizaţia Intrenaţională de Standardizare)

Programul se adresează echipei de top management din cadrul unei firme şi se personalizează la nevoile acesteia şi la cerinţele standardului de referinţă.

Consultanţa este de dorit a începe înainte de înfiinţarea unei firme ! 

 

Ø Programul  se bazează pe :

 1.      convingerea că înţelegerea şi aplicarea consecventă a principiilor sistemului de management al calităţii este deosebit de benefică pentru orice afacere care se doreşte stabilă şi de succes;

2.      analiza sistemului de management existent este startul de la care se poate pleca în construirea unui sistem propriu performant privind calitatea.

 Ø Programul  se adresează echipei de top management din  firmelor mici şi mijlocii prestatoare de servicii,  care sunt:

 1.       la început de drum în afacerea lor şi vor organizarea ei iniţială ;

2.       la un prag de dezvoltare şi doresc să-şi  evalueze stadiul actual al firmei  şi să-şi construiască un sistem de management conform standardelor internaţionale privind calitatea/ mediul/ sănătatea şi securitatea în muncă/ siguranţa alimentului;

3.       presate de cerinţele de concurenţă pe piaţă ( de furnizor agreat, caiet de sarcini la licitaţii) sau de finanţare (bănci, proiecte).

  Ø Scopul programului este:

 1.     de a conştientiza starea sistemului existent şi de a face o primă operaţie de curăţire, ordonare  şi optimizare a lui;

2.     de a începe schimbarea mentalităţii şi construirea unei atitudini  pozitive faţă de  aplicarea bunelor practici din standardele internaţionale,  prin cunoaşterea şi conştienizarea principiilor şi cerinţelor acestora, spre o cultură a calităţii.

 Ø Obiectivul programului este de a construi baza pentru orice sistem de management, oferind servicii de:

 1.             Analiza proceselor din organizaţie şi a relaţiilor dintre ele;

2.             Analiza sistemului informaţional, informatic şi decizional;

3.             Analiza organizării posturilor de lucru şi a fluxurilor de realizare a serviciului;

4.             Instruire cu principiile  şi termenii  standardului de referinţă al calităţii;  cu atribuţiile generale şi specifice pe post faţă de acest standard;

5.             Instruire cu etapele pentru proiectarea, implementarea şi certificarea unui sistem de management al calităţii conform standardului  de referinţă  SR EN ISO 9001:2008.

  Produsele oferite  sunt instrumente valoroase pentru :

Top Management 

  1. Harta proceselor şi a relaţiilor dintre ele ;
  2. Tabloul de bord – informaţional şi informatic pentru manager;
  3. Sistem de organizare ergonomică al posturilor de lucru, al fluxurilor de realizare a serviciului;
  4. Sistem de gestiune a documentelor interne valabile  – produs soft personalizat; 

 Resurse Umane: 

  1. Organigrama şi Regulamentul intern; Fişe de post; atribuţii generale şi specifice pe post;
  2. Criterii şi procedura de evaluare performanţe angajaţi si motivare alor;
  3. Suport de curs pentru instruire internă ISO (teste,  studii de caz,  lucru online);

 Ø Beneficiile pogramului:   

 1.       face cunoscute cerinţele standardelor internaţionale de către top management şi responsabilii de procese;

2.       asigură baza pentru schimbarea mentalităţii şi atitudinii managementului  şi a angajaţilor firmei privind calitatea, pentru o cultura organizaţională a clităţii;

3.      pregăteşte implementarea sistemului de management al calităţii  făcând-o mult mai rapidă şi uşoară, prin utilizarea  unor instrumente informatice valoroase de lucru.

 Ø Structura programului:  patru module:

 I.       Analiza diagnostic a sistemului de management existent;

II.      Instruirea ISO şi  Instrumente Resurse Umane;

III.     Realizarea şi implementarea instrumentelor de Management şi  Resurse Umane;

IV.     Evaluarea programului.

 Ø Mod de lucru:   aduce un plus de flexibilitate pentru managementul de timp al personalului de conducere implicat,  prin  lucru Online (cursuri, consultanţă individuală) şi  Offline (pentru analiza la sediu) .

Acest program este de bază pentru orice afacere  şi deosebit de necesar pentru orice manager care doreşte să o  conducă eficace şi eficient.