Ergonomia spaţiilor de muncă

Consultanţă în afaceri şi management

I.   Oferta de organizare ergonomică privind   Sănătatea şi  Securitatea Ocupaţională 

Sănătatea şi securitatea în muncă a  angajaţilor  

–   răspundere majoră a administratorului, a  întreprinzătorului !

           1.  Analiza locurilor de muncă şi a fluxurilor de producţie  sau a  serviciului  prestat.

           2. Inventarierea riscurilor profesionale la fiecare loc de muncă.

           3. Analiza şi evaluarea riscurilor profesionale pe loc de muncă.

           4. Determinarea riscurilor profesionale majore.

           5. Elaborarea  Manualului de Analiză şi Evaluare riscuri profesionale.

           6. Elaborarea  Planului de sănătate şi securitate în muncă.

 II.    Oferta de organizare ergonomică privind  spaţiile de lucru, depozitare,  de  trecere şi de producţie.       

     Managementul eficient al resurselor si mentenanta lor – răspundere a  managerului

             1.  Analiza proceselor şi a locurilor de muncă, a fluxurilor de producţie  sau a  serviciului  prestat.

            2.  Analiza dotarilor existente si a asigurarii mentenantie lor.

            3.  Plan de imbunatatire a amenajarii ergonomice a birourilor,   specifice pe procesele de producţie sau serviciu.

            4.  Plan de imbunatatire a amenajarii ergonomice a spaţiilor de depozitare, de trecere, a traseelor   dintre fazele fluxurilor  de realizare aproduselor sau servicilor.