Servicii

Consultanţă în afaceri şi management

sigla

Pop Consult

 

Oferta generală de consultanţă

 în managementul afacerilor

 

Se adresează,  în special ,  firmelor mici şi mjlocii prestatoare de servicii (offline şi online),  care sunt:

  1. la început de drum în afacerea lor şi vor organizarea iniţială a ei;
  2.  la un prag de dezvoltatre şi doresc să-şi evalueze stadiul firmei  şi să-şi construiască un sistem de management conform standardelor internaţionale privind calitatea/ mediul/ sănătatea şi securitatea în muncă/ siguranţa alimentului;
  3.  presate de cerinţele de concurenţă pe piaţă (cerinţă de furnizor agreat, caiet de sarcini la licitaţii) sau de finanţare (impuse de bănci, proiecte).

Nevoile reale,  obiectivele  şi  stadiul sistemului de management existent al firmelor faţă de cerinţele standardelor internaţionale diferă foarte mult,  de aceea ofertele sunt unice,  personalizate.

La modul general,  pe baza competeţelor dobândite şi a experienţei în domeniu ,  POP CONSULT vă oferă pachete de servicii online şi offline şi  produse,  grupate în următoarele categorii:

 

SISTEME  DE  MANAGEMENT –  ISO:   proiectare, implementare, certificare şi mentenanţa pentru  continua îmbunătăţire,  conform standardelor internaţionale (  SR EN ISO 9001:2008, 14001:2005,  18001:2008,  22000:2005):

            1.    Gama  integrată   –  pentru o serie de standarde  de referinţă,  care se pot asocia.

           2.    Gama  modulară  –  pentru un  singur  standard de referinţă ales.

           3.    Programul  PRO-ISO  –  pentru construirea nucleului sistemului de management al calităţii.

 

TOP  MANAGEMENT  –  Garanţia succesului:

            1.     Programul  Comunicare – Obiective – Timp (C-O-T);

           2.     Programul  Conducerea prin Obiective si Manageri de proiect (C-O-M);

  

RESURSE  UMANE –  Omul – suprema valoare în firmă:

           1.     Analiza managementului resurselor umane: Organigramă, Regulament intern, fişe de post, atribuţii generale şi specifice pe post sau  a fişei de atribuţii pe proiect;

          2.     Criterii şi procedura de evaluare performanţe angajaţi, motivare personal;

          3.     Program de instruire internă –principiile,  termenii şi cerinţele standardelor ISO, autoritate şi responsabilitate – cultura calităţii;

          4.     Instruire auditori interni pentru sisteme de management integrat.

 

 ERGONOMIA  SPAŢIILOR  de  MUNCĂ 

         1.   Analiză şi evaluare mod de organizare, dotare  spaţii de lucru, fluxuri, trasee de producţie / servicii; elaborare Plan de optimizare ergonomică a lor; 

         2. Analiză şi evaluare riscuri profesionale – sănătate şi securitate în muncă; elaborare Manual evaluare riscuri profesionale.