Competenţe

Consultanţă în afaceri şi management

In raportul „Cum aleg un consultant ca să câştig timp şi bani” oferit  ca bonus celor care se înscriu în lista mea de abonaţi,   am precizat că este de dorit să aflu cât mai multe informaţii despre acesta de la cei cu care a colaborat, dar şi să mă asigur că are pregătire şi experienţă în domeniu, adică să  aibă competenţele dovedite  prin  certificate şi recunoaştere prin  portofoliu.

De aceea vă prezint unele din dovezile compeţenţelor mele – Alexandra Rozalia Maria POP – pe domeniile de expertiză profesionale şi personale.

În primul rând este de dorit  să găsiţi  în  firma consultantului  obiectul de activitate : 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management,  apoi pentru orice serviciu înainte de  contractare, verificaţi valabilitatea autorizărilor lui în domeniile respective.

 Competenţele mele profesionale: 

1.  Specializare în proiectarea, implementarea, auditarea sistemelor de management conform standardelor internaţionale ISO privind calitatea,   mediul,  sănătatea şi securitatea în muncă,  siguranţa alimentului în calitate de consultant, de manager al acestor sisteme,  de auditor intern si de terţă parte a lor.

Conform  Codificării Ocupaţiilor din România:
Consultantul în management (cod  COR 263107 ) este o persoană independentă şi calificată, care iniţiază şi implementează schimbări tehnologice, organizaţionale şi comportamentale în interiorul organizaţiei client. Conduce studii şi evaluări organizaţionale, proiectează sisteme şi proceduri, realizează studii privind eficientizarea muncii, măsoară performanţele organizaţiei si pregăteşte manuale şi proceduri pentru a asista managementul organizaţiei să conducă activitatea  eficace şi eficient.
 

Managerul Sistemelor de Management al Calităţii (cod  COR 325701 )  se ocupă în principal de elaborarea şi implementarea politicii în domeniul calitatii, organizarea funcţiunii „calitate”, asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii, elaborarea si implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare asistată de calculator a calităţii, implementarea, mentinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii, tratarea neconformităţilor şi stabilirea măsurilor corective, stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu clienţii si furnizorii în scopul asigurării caliăţtii, evaluarea furnizorilor, elaborarea si urmărirea programelor de audit, monitorizarea efectuarii inspecţiilor si încercărilor, precum si educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului.

Managerul Sistemelor de Management de Mediu (cod  COR 325702 ) se ocupă in principal cu planificarea activităţilor de protecţie a mediului, definirea politicii de mediu a organizaţiei, elaborarea programelor de management de mediu, proiectarea sistemului de management de mediu, implementarea sistemului de management de mediu, organizarea departamentului de protecţie a mediului, instruirea personalului departamentului de mediu, proiectarea si gestionarea sistemului informaţional si de documentare a managementului de mediu, organizarea si supravegherea auditului de mediu, evaluarea aplicării politicii si a programelor de mediu, precum si cu monitorizarea si corectarea periodica a managementului de mediu.

Auditorul sistemelor de management  în domeniul Calităţii, Mediului, Sănătăţii si Securităţii ocupaţionale, Siguranţei Alimentului, auditor intern 1, 2  se ocupă în principal cu conducerea auditului si întocmirea raportului de audit (aplicabile doar auditorului sef), planificarea activităţii de audit, colectarea si structurarea informaţiilor specifice activităţii de audit, analiza si aprecierea conformităţii si eficacităţii sistemului,  examinarea documentelor referitoare la sistemul de referinţă si întocmirea raportului de examinare, întocmirea documentelor specifice activităţii de audit.

  2.  Specializare în managementul proiectelor.  Managerul de proiect (cod  COR 242101 ) se ocupă cu asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului, precizarea cerinţelor proiectului, conducerea implementării proiectului, identificarea si analizarea riscurilor si precizarea acţiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietăţi si mediu, orientarea muncii echipelor si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaţionale si de proiect, estimarea resurselor necesare proiectului, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte,  precum si asigurarea resurselor operaţionale pentru proiect.

3.  Specializare ca Formator autorizat CNFPA şi evaluator în sistemul formării profesionale continue a adulţilor (cod COR 242401, 242405) .

4.  Specializare în resurse umane –  consultant R.U.  (cod COR 242317) şi  consilier pentru dezvoltare personală (cod COR 242 324),inspector de protecţia muncii.

 Strădaniile mele personale:

 Le-am făcut pentru că există în mine o nevoie foarte profundă să-mi răspund la întrebările cine sunt, de unde vin şi unde merg. De asemenea, sunt convinsă că nici o afacere nu se dezvoltă mai mult decât nivelul de dezvoltare personală al managerului, în special pentru afacerile construite de o persoană, pentru că ceea ce suntem determină ceea ce facem, cum facem , ce avem şi ce putem dărui.

Suntem îndrumători pur şi simplu prin felul nostru de a fi!

Conştientizarea este începutul călătoriei către cunoaşterea de sine, către A Fi.

In căutarea sinelui meu am parcurs mai multe etape, în ani de zile de  studiu şi practici, începând prin studiul şi cunoaşterea bibliei  şi continuând cu :
 
Reiki Ushui – nivel maestru
Karuna – nivel 3
Shamballa – nivel 3
Inforenergetica şi radiestezie – nivel 6
Gnoza – nivel A, B, C, camera a doua
 

Toate aceste etape mă ajută  să mă înteleg, să respect şi preţuiesc unicitatea mea şi a celorlalţi,  diferenţele dintre noi.Principiul pe care-l urmez atât profesional cât şi personal  este cel al îmbunătăţirii continue pentru ca sistemul meu să fie mereu mai performant  pentru mine, clienţii şi colaboratorii mei şi mereu în armonie cu divinul din mine.

Sunt profund recunoscătoare maeştrilor, mentorilor, profesorilor mei, tuturor colaboratorilor mei, prietenilor şi duşmanilor mei şi  în special, copiilor mei pentru ceea ce acum sunt, fac, am şi  dărui lumii în care trăiesc.

Vă mulţumesc dacă-mi acordaţi încrederea de a lucra cu mine pentru beneficiu reciproc pe toate planurile.

Cu preţuire şi drag,

Alexandra Rozalia Maria POP