Ciclul Deming şi miracolul japonez

Consultanţă în afaceri şi management

Ciclul Deming şi miracolul japonez

20/01/2013 ISO - Sisteme de Management 0

      Era o minunată  zi de mai,  cu lumină clară, pe un cer albastru ca la Piatra Neamţ,   care punea  şi mai bine în evidenţa  splendoarea  verdelui  pădurii,  cu nuanţe de la cel  de foioase , crud şi timid, până la cel de conifere,  viguros şi semeţ.   

       In mijlocul unei poieniţe de pe Bâtca  Doamnei  (străveche cetate dacică),  stau aşezată  la poala  unui stejar  şi  depăn,  împreună cu dragul meu,  impresiile   emoţionante  ale  întâlnirii de  45 de ani de la terminarea  liceului.

Era o privelişte splendidă, căci se vedeau toţi munţii de jur împrejurul  Pietrei  şi şirul de lacuri de acumulare sclipeau în lumina zilei.  Aerul era curat şi îmbălsămat de miros de iarba, flori şi copaci.

In tihnă,  am început să fac un clasament  al surprizelor plăcute trăite.

Pe primul loc, la mare distanţă, de ceilalţi,   l-am pus pe Bubico, colegul meu de bancă.  

Ajunsese  fermier  şi  asigura loc de muncă la peste  400 de oameni,  pe care-i  considera   familia  lui extinsă. 

Când a fost  întrebat de dirigintele  nostru , cum a reuşit,  a spus câteva cuvinte, care  ne-au rămas  bine întipărite în minte şi în inimă , fiindcă aveau putere,  puterea faptelelor  înţelepte, făcute cu iubire.  

“Păi, cum să vă zic, eu ?  Voi  ştiţi că eu eram mai domol,  timid  şi   învăţam greu, dar ţineam bine minte.  Stăteam la cămin, iar acasă, mergeam doar de sărbători.   Mă  bucuram mult când mă invitaţi la voi acasă . Visam  să am o casă mare şi primitoare ca să pot să vă invit şi eu.

Cred că reuşitele mele şi ale Măriucăi,  agronom  şi ea,  sunt  roada  unui obicei  zilnic:

În  fiecare seară, ne asezam la marginea  patului şi vorbeam despre ce-am făcut .  In 40 de ani, nu mi-a spus o vorbă, că ceva n-am  făcut  bine,  dar mă punea să gândesc la cum ar fi  fost dacă făceam  altfel.   Mai întâi ,  stabileam ce  putem îndrepta şi cum, apoi,  aşezam pe tapet , ce vrem să facem mâine  şi cum, apoi ne rugam, ne sărutam şi adormeam împăcaţi.   Ne-am străduit să nu facem aceeaşi greşeală de două ori.

Acum suntem bucuroşi să vă invităm, cu drag, la casa şi masa noastră.”

Eram cu emoţia  adusă aproape de lacrimi,  reamintindu-ne trăirile  noastre,  când  am gustat  din  atmosfera caldă,  primitoare, din modestia  şi omenia  acestui  cuplu,  în minunata  vacanţă petrecută la ferma  lor,  de lângă Iaşi.

Atunci, am înţeles  puterea  unui obicei  bun,  făcut zilnic, cu tenacitate , în iubire , care l-a transformat pe Bubico,  în erou  pentru  noi  şi pentru familia  lui extinsă.   

Aşa ,  stând,  pierdută cu ochii  în azurul cerului ,  mi-am  adus  aminte de un alt obicei bun,  care a revoluţionat  managementul  la nivelul unei  întregi ţări – Japonia.   

Era în joc refacerea ţării, după al doilea război mondial.

 Impăratul Japoniei  şi-a adunat  toţi consilierii şi au decis să aplice,  la nivelul de top management, cele mai noi cercetări în domeniu.

In acea perioadă, un mare calitolog,   W. Edwards Deming (1900 – 1993),  era recunoscut  în lume pentru lucrările sale în domeniul managementului calităţii, care fundamentau principiile  şi bunele practici ale acestuia.

El era spunea : 

“Invăţătura nu e obligatorie….dar nici supravieţuirea nu e.
Dacă nu poţi descrie ceea ce faci ca pe un proces, înseamnă că nu ştii ce faci…
Ceea ce trebuie să facem este să muncim într-un sistem, şi că fiecare echipă, fiecare platformă, fiecare departament, fiecare componentă există acolo nu pentru o competiţie (competiţie pentru un profit sau recunoaştere), ci pentru o contribuţie la sistem, luat ca un întreg, în vederea unui rezultat în care fiecare câstigă (câştig – câştig).”

Ciclul Deming,  descoperit şi aplicat de Deming,  este  ciclul de succes sau ciclul  virtuos ,  numit  şi PDCA,  după iniţialele  Plan – Do- Chek- Act.   

Ciclul PDCA reprezintă o secvenţă de patru activităţi întreprinse succesiv şi iterativ de orice manager care doreşte să  reuşească în tot ceea ce întreprinde.

  • PLAN /planifică – înseamnă : a prevedea şi a planifica, altfel spus: CE, CUM, CINE, CU CE trebuie realizat;

– a verifica, a compara pentru a afla ce s-a realizat din ce s-a planificat, faţă de plan şi de indicatorii de performanţă;  

– a înregistra în rapoarte de monitorizare rezultatul compărării  – pentru a asigura documentarea în vederea analizei.

  • ACT / acţionează – înseamnă a acţiona în sensul ameliorării/ îmbunătăţirii, prin apropierea lui ce s-a realizat cu ce s-a planificat.

– analiza rezultatelor verificării procesului documentat;

– stabilirea şi aplicarea de corecţii; stabilirea şi aplicarea de acţiuni corective/ preventive;

-stabilirea şi aplicarea de propuneri de îmbunătăţire şi sugestii de la angajaţi şi alţi parteneri.

                 W. Edwards Deming,  la invitaţia  împăratului  Japoniei,  a prezentat beneficiile aplicării conştiente şi disciplinate a acestui ciclu.

            Impăratul a decis ca pentru un an, să se aplice acest principiu, de către toţi conducătorii din imediata lui apropiere. 

            Rezultatele au fost uimitoare şi s-a decis aplicarea lui,  la nivel de ţără. 

            Cu spiritul de disciplină, devotament şi onoare al japonezului, cu puterea lui de muncă   s- a realizat miracolul evoluţiei Japoniei.

            In toate sistemele de management,  promovate de  către Organizaţia Internaţională de Standardizare, ciclul Deming, este un obicei bun,  un tezaur de bună practică, ce constituie baza  unui management de succes.

            În tihna şi lumina zilei,  în locul acela sfânt,  încărcat de istorie,   mi-am imaginat cum ar arăta Piatra Neamţ şi România, dacă fiecare am avea un obicei bun, practicat zilnic,  conştient şi disciplinat ca Bubico,  dacă fiecare am aplica în viaţa noastră,  în afacerile noastre,  ciclul Deming.

            Ce lăsăm noi copiilor şi nepoţilor noştrii ?   Cel puţin un obicei bun şi roadele lui !

            Ce obicei bun vrei să laşi tu ?

            Dacă doreşti, spune-mi te rog şi mie, ca să-l facem cunoscut la cât mai mulţi.

            Multumesc.

            P.S.   Dacă doreşti să afli  cum să aplici uşor şi repede ciclul Deming  în afacerea ta, te pot ajuta prin Programul  PRO – ISO.     Succes!